Blue Thunder (1983) Vietnamese Subtitles

Blue Thunder
  • Vietnamese Language:
  • hanhkhachcuoicung Uploader:

Blue Thunder 1983 720p BRRip x264 MP4 Multisubs AAC-CC

Subtitle preview:

0
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
Dịch: lthien1963
Hiệu chỉnh: hanhkhachcuoicung

1
00:00:23,005 --> 00:00:31,502
Vũ khí, khí tài và hệ thống giám sát mô tả trong
phim này là có thật và hiện đang được sử dụng ở Mỹ.

2
00:00:47,435 --> 00:00:49,642
Satler.

3
00:00:49,854 --> 00:00:51,646
Reiss.

4
00:00:51,856 --> 00:00:52,853
Maloney.