Moondance Alexander (2007) Polish Subtitles

Moondance Alexander
  • Polish Language:
  • Shulmuth Uploader:

Moondance Alexander

Subtitle preview:

{1}{72}movie info: XVID 624x336 23.976fps 700.1 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{160}{234}/Oparte na faktach
{330}{400}Rz¹dzimy! Rz¹dzimy!
{403}{450}Spadam st¹d!
{537}{600}/T³umaczenie i korekta: gabby (Shulmuth)
{1320}{1371}Droga Saro.
{1373}{1447}Dziêki, ¿e jesteœ taka wyj¹tkowa.
{1449}{1512}Trzymaj siê!
{1515}{1560}Fiona.
{1563}{1611}- Mama zabra³a mi iPoda.|- Bez jaj.
{1613}{1688}Dasz wiarê?