Swordsman III: The East Is Red (1993) Vietnamese Subtitles

Swordsman III: The East Is Red
  • Vietnamese Language:
  • ivy68 Uploader:

The East Is Red 1993 BluRay 720p DTS 2Audio x264-MTeam

Subtitle preview:

1
00:00:01,000 --> 00:00:05,000
Dịch: khaiq-ntthanh62

2
00:00:54,876 --> 00:00:56,639
Bẩm báo Giáo Chủ,

3
00:00:56,744 --> 00:00:59,974
Triều đình thông đồng với thủy quân Hà Lan.
Họ đến để tấn công chúng ta.

4
00:01:00,914 --> 00:01:02,642
Tấn công.

5
00:01:07,520 --> 00:01:08,611
Sao các ngươi dám!

6