Swordsman III: The East Is Red (1993) Vietnamese Subtitles

Swordsman III: The East Is Red
  • Vietnamese Language:
  • itbinhdan Uploader:

Swordsman.3.The.East.Is.Red.1993.720p.BluRay.x264-WiK

Subtitle preview:

1
00:00:00,811 --> 00:00:08,810
Dịch bởi [email protected]

2
00:01:03,376 --> 00:01:05,139
Bẩm báo Giáo Chủ,

3
00:01:05,244 --> 00:01:08,474
Triều đình thông đồng với thủy quân Hà Lan.
Họ đến để tấn công chúng ta.

4
00:01:09,414 --> 00:01:11,142
Tấn công.

5
00:01:16,020 --> 00:01:17,111
Sao các ngươi dám!

6