Varg Veum - I mørket er alle ulver grå (2011) Vietnamese Subtitles

Varg Veum - I mørket er alle ulver grå
  • Vietnamese Language:
  • longvt Uploader:

Varg.Veum.I.Morket.Er.Alle.Ulver.Gra.2011.720p.1080p.BluRay.x264

Subtitle preview:

1
00:04:29,320 --> 00:04:31,679
Damn, cậu chậm quá!

2
00:04:33,440 --> 00:04:37,479
Vậy nếu cậu là một người trưởng thành
Với một ngôi nhà, một chiếc xe và một người vợ?

3
00:04:37,560 --> 00:04:39,559
Bạn gái.

4
00:04:39,840 --> 00:04:43,279
-Chuyện gì thế?